FORM 3

23 SEPTEMBER 2020

PENDIDIKAN JASMANI

Kuiz PJPK – Tingkatan 3

(Bola Keranjang)

https://docs.google.com/forms/d/1jhkssT5e3TMYJ2LLGWidcion-TEurBb_pDo92QUAftk/edit?chromeless=1

JADUAL SESI PERSEKOLAHAN PKPP SMI UNTUK TINGKATAN 3 MULAI 15/07/2020

15 JUNE 2020

PENDIDIKAN KESIHATAN

KUIZ (PJPK) PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 3

Unit 2 PEMAKANAN

https://docs.google.com/forms/d/1Yut1IjkE-HiHJ3KMO7EgvLftMdyMp3AYjQqt0FIetjw/viewform?chromeless=1&edit_requested=true

12 JUNE 2020

ENGLISH

Phrasal Verbs

https://www.perfect-english-grammar.com/phrasal-verbs.html