FORM 3

 • ENGLISH

All the Form 3 classes, 3A1 to 3A9: Homework for English. Do the following vocabulary and Grammar exercises in the Grammar Exercise Book. Page 81,Page 82, Page 107, Page 133 and Page 159. Thank you.

Homework for 3A3, 3A4 & 3A5 .
Homework : English F3
Unit 3 of Close up text book.
Grammar & Vocabulary

 1. Prepositions – Page 38 ( A, B & D)
 2. Articles – Page 39 ( A, B, C, D and E).

EnglishPractice.com (https://www.englishpractice.com/topics/quiz/)
English Practice – Learn and Practice English Online
Learn English Online / Free English Learning Resources

English Grammar Exercises and Quizzes
https://www.perfect-english-grammar.com/grammar-exercises.html

1.Reminder : Read the instructions carefully.

a. Firsty, please take note of ‘ not more than 3 words’ for Part 3 and Part 4 of Paper 1.

b.Secondly, take note of capital letter , especially the first letter of the first word of a sentence.

 • SCIENCE

Lengkapkan peribahasa di bawah.
Cari maksud peribahasa dengan menggunakan Kamus Dewan, kemudian tulis halaman dalam Kamus Dewan sebagai catatan. Selepas itu, bina ayat dengan peribahasa yang disenaraikan.

 1. di mana ada kemahuan, _______________________________.
 2. hendak seribu daya, __________________________________.
 3. hujan emas di negeri orang, ____________________________.
 4. sampan sudah di air, __________________________________.
 5. di mana bumi dipijak, _________________________________.
 6. seliang bagai tebu, ___________________________________.
 7. kerana pulut santan binasa, _____________________________.
 8. sesal dahulu pendapatan, _______________________________.
 9. kalau takut dilambung ombak, __________________________.
 10. tak tahu menari, ______________________________________.
 11. tak basah dek hujan, __________________________________.
 12. berat sama dipikul, ___________________________________.
 13. ke bukit sama mendaki, ________________________________.
 14. cubit paha kanan, _____________________________________.
 15. enggang sama enggang, ________________________________.
 16. gajah mati meninggalkan tulang, _________________________.
 17. jika tidak dipecahkan ruyung, ___________________________.
 18. kais pagi makan pagi, _________________________________.
 19. lembu punya susu, ____________________________________.
 20. orang berbudi kita berbahasa, ___________________________.
 21. ringan sama dijinjing, _________________________________.
 22. sepandai-pandai tupai melompat, ________________________.
 23. yang dikejar tak dapat, ________________________________.
 24. ingat sebelum kena, __________________________________.
 25. kecil tapak tangan, ___________________________________.
 26. kuman di seberang laut nampak, ________________________.
 27. sekali jalan sesat, ____________________________________.
 28. yang baik dijadikan teladan, ____________________________.
 29. bulat air kerana pembetung, ____________________________.
 30. duduk sama rendah, ___________________________________.
 31. hati gajah sama dilapah, _______________________________.
 32. masuk kandang kambing mengembek, ____________________.
 33. berakit-rakit ke hulu, __________________________________.
 34. yang bulat tak datang bergolek, __________________________.
 35. biar mati anak, _______________________________________.
 36. anjing menyalak bukit, ________________________________.
 37. seekor kerbau membawa lumpur, ________________________.
 38. laksana bunga dedap, __________________________________.
 39. berat mata memandang, ________________________________.
 40. kalau asal benih yang baik, _____________________________.
 41. _________________________________________cakap malam dengar-dengar.
 42. ________________________________, lain lubuk lain ikannya.
 43. _____________________, menggolek rosak, kena golek binasa.
 44. ____________________________, hidup enggan mati tak mahu.
 45. ________________, sudah dipetik lama-lama matilah pokoknya.
 46. ______________________________, lautan dalam usah diduga.
 47. ____________________________, besar jangan disangka bapa.
 • GEOGRAFI
 • SEJARAH