FORM 5

 • SCIENCE

Bab 2: Nutrisi dan pengeluaran makanan

Latihan 1
https://quizizz.com/admin/quiz/5db41975ecdf5f001a587ccf/koleksi-sains-spm-ting-5-nutrisi

Latihan 2
https://quizizz.com/admin/quiz/5e78e63da4f2fa001bd494b9/sains-nutrisi-dan-pengeluaran-makanan-tingkatan-5

Latihan 3
https://quizizz.com/admin/quiz/5aeab79db9c1e8001b8172d7/nutrisi

Latihan 4
https://quizizz.com/admin/quiz/5e78e7f76189c9001b58a0ec/nutrisi

Latihan 5
https://quizizz.com/admin/quiz/5c712650470caf001ceaca70/t5-bab-2-nutrisi

Quizizz (https://quizizz.com/admin/quiz/5db41975ecdf5f001a587ccf/koleksi-sains-spm-ting-5-nutrisi)
Koleksi Sains SPM – Ting 5 Nutrisi – Quiz
Preview this quiz on Quizizz. Individu di kawasan beriklim sejuk memerlukan makanan yang banyak lemak kerana

 • BAHASA MELAYU

Set soalan tatabahasa untuk semua pelajar tingkatan 5
SET 1 – 30/3/-3/4/2020
SET 2 – 6/4-10/4/2020
Jawab dalam buku latihan kelas masing-masing.

LAMAN BLOG CIKGU TAN CL: ULANG KAJI TATABAHASA SPM 2019
http://cikgutancl.blogspot.com/2019/01/ulang-kaji-tatabahasa-spm-2019.html?m=1

 • PENDIDIKAN MORAL
 • PHYSICS
 1. Modul F4 Physics (Powerpoint) 2. Modul F5 Physics (Powerpoint) : http://bit.do/physmi

 • SEJARAH

Tingkatan 4
BAB 1 : http://bit.ly/T4bab-1
BAB 2 : http://bit.ly/T4bab-2
BAB 3 : http://bit.ly/T4bab-3
BAB 4 : http://bit.ly/T4bab-4
BAB 5 : http://bit.ly/T4bab-5
BAB 6 : http://bit.ly/T4bab-6
BAB 7 : http://bit.ly/T4bab-7
BAB 8 : http://bit.ly/T4bab-8
BAB 9 : http://bit.ly/T4bab-9
BAB 10 : http://bit.ly/T4bab-10

Tingkatan 5
BAB 1 : http://bit.ly/T5bab-1
BAB 2 : http://bit.ly/T5bab-2
BAB 3 : http://bit.ly/T5bab-3
BAB 4 : http://bit.ly/T5bab-4
BAB 5 : http://bit.ly/T5bab-5
BAB 6 : http://bit.ly/T5bab-6
BAB 7 : http://bit.ly/T5bab-7
BAB 8 : http://bit.ly/T5bab-8
BAB 9 : http://bit.ly/T5bab-9

 • EKONOMI
 • ENGLISH

English Grammar Exercises and Quizzes
https://www.perfect-english-grammar.com/grammar-exercises.html

 • BIOLOGY
 • MATHEMATICS
 • PENDIDIKAN ISLAM

T5P15 – MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANNYA ~ Jom Belajar PAI
https://zoompai.blogspot.com/2020/03/t5p15-masalah-rumahtangga-dan.html

Blogspot (https://zoompai.blogspot.com/2020/03/t5p15-masalah-rumahtangga-dan.html)
T5P15 – MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANNYA
Berikut ialah subtajuk bagi “Pelajaran 15 – Masalah Rumahtangga dan Penyelesaiannya”. 1. T5P15U1 – Talak 2. T5P15U2 – Rujuk 3. T5P15…

T5P16 – POLIGAMI ~ Jom Belajar PAI
https://zoompai.blogspot.com/2020/03/t5p16-poligami.html

Blogspot (https://zoompai.blogspot.com/2020/03/t5p16-poligami.html)
T5P16 – POLIGAMI
PEMBELAJARAN KENDIRI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN : TINGKATAN 5 KBSM BIDANG : IBADAH TAJUK : T5P16 – POLIGAMI

T5P17 – KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN ~ Jom Belajar PAI
https://zoompai.blogspot.com/2020/03/t5p17-kemahiran-keibubapaan.html

Blogspot (https://zoompai.blogspot.com/2020/03/t5p17-kemahiran-keibubapaan.html)
T5P17 – KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN
PEMBELAJARAN KENDIRI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN : TINGKATAN 5 KBSM BIDANG : IBADAH TAJUK : T5P17 – KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN