STUDENT AFFAIRS DEPT.

SENIOR ASSISTANT: MR. HARJIT SINGH OJALA A/L AJIT SINGH

SENIOR ASSISTANT: – MR. PHOON KEAN LOON

PANDUAN AM PELAJAR & IBUBAPA
PEMBUKAAN SEMULA SEKOLAH SESI PAGI
MULAI 15.7.2020