LATEST EVENTS 2021

Pemulangan dan Pengagihan Buku Teks SPBT melalui “Drive-Thru”

Urusan pemulangan dan pengagihan buku teks SPBT akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut jadual yang telah ditetapkan (25/1/2021 – 1/2/2021) mengikut Tingkatan. Jadual, surat pemberitahuan, pelan, dan surat kebenaran ibu bapa hadir ke sekolah boleh dimuat turun.

🔴Makluman: Hanya ibu bapa/penjaga sahaja dibenarkan untuk hadir ke sekolah

Tingkatan 1

Tingkatan 2

Tingkatan 3

Tingkatan 4

Tingkatan 5

HAPPY RETIREMENT, TEACHERS

Our teacher had being promoted as GK Bahasa at TCS Ipoh. Good luck, Madam Roslinda

SMI during opening week for 2021 session

Opening school speech by SMI PTA Chairman

UCAPAN PEMBUKAAN SEKOLAH TAHUN 2021 OLEH TUAN PENGETUA CEMERLANG, EN. SIT WAI YIN